Media społecznościowe

Producenci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Alina Ewa Zawiślak-Pielaszek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe enumizmatyczny.pl Alina Ewa Zawiślak-Pielaszek, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, Warszawa, ul. Jeziorowa 67, NIP 521-163-91-96, REGON 141215620 zwana dalej administratorem
 
2. Dane osobowe zbierane w trakcie rejestracji konta w sklepie lub składania zamówienia przetwarzane są przez administratora 
- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień
- jeżeli wyrazi na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych
 
3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach sklepu lub za pośrednictwem poczty mailowej wysłanej na adres sklepu
 
4. Powierzone osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa a w szczególności:
- ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


Menu

QR code

Ostatnio oglądane

Brak produktów